Sinh Viên Tập Đụ Ngoài Sân Banh chúng tôi là học sinh được đào tạo một cách bài bản chất lượng ngoài kiến thức ra còn được nhà trường dạy cách sống cách làm người đối trên xử dưới đủ mọi thứ về kiến thức và tinh thần vì trong cái nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường là phải dạy thêm môn làm tình ngoài trời để trang bị cho học sinh kiến thức về tình dục cũng như bảo vệ bản thân và sau này đủ kinh nghiệm để duy trùy nồi giống :))