Tập Thể BTV Nhật Bản Loạn Thể quanh năm làm việc cật lực tối ngày đăng tin hiếp dâm cướp của giết người không có thời gian để tận hưởng cuộc sống thế là tất cả nhân viên đã tụ tập mở một tiệt sex tại cơ quan chúng nó thác loạn như chưa bao giờ được đụ một cách tự do như vậy