Phim Sex Em Xinh Viết Thư Pháp Bằng Lồn Thư pháp là một nghệ thuật truyền thống của nhiều nước châu á của chúng ta có nhiều kiểu cách khác nhau có người dùng tay phải có người dùng tay trái rồi chân hay miệng viết nhưng đặc biệt gần đây tại nước nhật của châu á chúng ta có các cô gái mặc đồ truyền thống thọt vào lồn mà ngồi viết trượt lên trướt xuống rồi nhúng lên nhúng xuống giúp cho các cô gái vừa làm việt và cũng vừa thư giản