Phim Sex Lễ Hội Tình Dục một năm có biết bao nhiêu ngày lễ nào là phụ nữ nghinh ông hay là đàn bà quốc tế nhưng không có ai bao giờ nghỉ rằng để cuộc sống này hay là xã hội này tồn tại điều phải nhờ tình dục bởi vì thế tình dục mang cái ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta thế nên cái ngạc nghèo là không ai tôn trọng nó và nhận định được cái gọi là này riêng cho nó bởi vậy chúng tôi đã và đang âm thầm tổ chức ên cho riêng mình và chúng tôi gọi đó là lễ hội tình dục