Đụ vợ bạn ở nhà một mình thật sướng, tuy là bạn bè nhưng anh chàng tên hùng thường để ý đến người vợ của thiên anh hùng thường xuyên qua nhà bạn mình lấy lý do là bạn bè thường xuyên qua lại nhưng thật ra là tìm cớ để gần gũi người vợ của bạn mình, vào một hôm thiên đi công tác chỉ còn cợ của thiên ở nhà nên anh hùng đã tìm cớ qua và nói rằng thiên nhờ anh qua giúp thấy có vợ bạn mình ở nhà không ai qua lại nên đã âm thầm đóng cửa và hãm hiếp vợ bạn mình thật sướng khi anh đụ được người mà mình để ý bấy lâu.