Loạn luân với em ruột đang tắm không che,nhà có hai anh em chung sống cha mẹ đã mất sơm nên hai anh em phải cùng mưu sinh để mà sinh sống qua ngày hai anh em tôi vốn đã nghèo nên không có ai dòm ngó đến chúng tôi nên hai anh em tôi đành ngậm ngùi thương nhau để chống trọi qua những ngày tháng cô đơn rồi ngày ngày tháng tháng năm năm trôi qua chúng tôi đã ngoài ba mươi đời còn là bao nữa nên chúng tôi đã cùng nhau vượt qua lời dèm pha người đời mà hai đứa tôi sống như hai vợ chồng chúng tôi là anh chị em nhưng khi quan hệ lại có cảm giác rất lạ lùng chúng tôi sống như những cặp tình nhân khác, cũng quan hệ đủ mọi kiểu và đủ mọi nơi kể cả trong nhà tắm cũng đã trải qua.