Tập thể nhân viên văn phòng hiếp dâm thư ký, tập thể các sinh viên thời trung học của tôi các bạn nữ ai ai cũng muốn mình sẽ là thư ký riêng cho một ai đó giám đốc hay là một ai đó rât là cao cấp luôn được đi chung ăn những món ngon vật lạ và được ăn mặc đẹp đi đây đó thậm chí ả ngoại quốc, và rồi các bạn tôi ai cũng suy nghỉ giống như tôi thế là cả bọn kéo đến để pỏng vấn vì quá nhiều người nên giám đốc công ty không tuyển về trình độ mà tuyển về trình độ là tình và sắc đẹp.