Phim sex thư ký đến nhà làm tình với sếp hd, sao một lần lầm lỡ trong công việc cô thư ký đã bị xếp của mình dần mặt và đãi ải cô vì cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng mà đối với công ty là một tổn thất lớn, cô thư ký thư đẹp vì không muốn mình mất đi công việc và cũng đã biết xếp mình đã nghía ngầm cô từ lâu cô làm đủ thử để lấy lòng xếp mình như mọi chuyện vẫn chưa được cải thiện cô thư ký đã mạo muội đến thẳng nhà của xếp và đòi làm tình với xếp cô táo bạo thẳng thắng cô vừa dứt lời nói thì thân thể vú, lồn cô đã lồ lộ ra trước mặt và mọi chuyện đã xảy ra như ý cô muốn.