Sex bắn tinh vào miệng nhân viên giao hàng, tin tức nóng hỏi khi một người phụ nữ hay dùng tiền để sai khiến người ta rồi bẫy người tình vào chặng nói là người tình nhưng thực sự là một người lạ lẳm hay còn gọi là cách cưỡng dâm là đúng hơn và người phụ nữ ở sài phố cũng vậy cô thường gọi bánh gọi đồ ăn lên nhà liên tục cho dù nhà chỉ mình cô nhưng cô gái vẫn kêu không ngớt vì mooic khi có anh thanh niên lên giao hàng là cô gái bắt buộc người giao hàng quan hệ rồi mới cho ra về và khi một người ra về lại có người khác lên và cứ thế cả ngày cô gái quan hệ suốt trong nhà.