Tag: ông loạn luân với cháu gái

Hai lão già dê và đứa cháu gái ngoan

Hai lão già dê và đứa cháu gái ngoan, câu chuyện hấp dẫn không che nói về hai cụ già neo đơn thân thiết với nhau, thuở nhỏ các cụ là tay ăn chơi đến khi về già thì cô đơn nhưng trong máu các cụ vẫn còn gì đó chút già ...