Trao thân trả nợ cho chồng

Lão chồng già nhu nhược đi làm không mang tiền về mà còn gây thêm đống nợ vì những sai lầm ở công ty. Nên tên sếp đã đến nhà có những đề nghị về việc để vợ ông là Sera Ichijyo trở thành nô lệ tình dục cho gắn để trừ dần cho khoản nợ đó.

Trao thân trả nợ cho chồng

Trao thân trả nợ cho chồng

Xem thêm
☆ Quảng cáo bật ra để duy trì trang web, chỉ cần tắt nó đi là được.